MEIST

Blessner advokaadid on Tallinnas tegutsev advokaadi­büroo.

Esindame ja nõustame kliente kõikides peamistes õigus­valdkondades, seal­hulgas kohtu­menetluses (tsiviil-, haldus- ja kriminaal­asjades) ning erinevate riigi­hangete ja projektide läbi­viimisel. 

Oleme õigus­alal tegutsenud enam kui 30 aastat ning aidanud selle aja jooksul lahendada palju keerulisi olukordi. Meie klient saab meid usaldada ning olla kindel asja­kohases nõus ja abis.


KÄRT SAAR
vandeadvokaat, partner

Haridustee:
• Tartu Ülikooli õigusteaduskond, 2014 (magistrikraad)
• Saksamaa Konstanzi Ülikool, õigusteaduskond, 2010–2011 (vahetusüliõpilane)
• Eesti Advokatuuri liige alates 2014

Töökogemus:
• 2013–2020 OÜ Advokaadibüroo LEXTAL, vandeadvokaat
• 2020–… OÜ Advokaadibüroo BLESSNER, vandeadvokaat, partner

Keeled: 
eesti, inglise, saksa

Kärt on aastate jooksul esindanud kliente edukalt paljudes kohtu­vaidlustes, omades muu­hulgas suurt kogemust kindlustus­õiguse alal. Õigusnõu toel soovitud tulemuse ja vajaliku abi saanud klient on tema peamine tööalane eesmärk. Kärdil on ülikooli ajast praktika­kogemus erinevates riigi­asutustes – Justiits­ministeeriumis, Õigus­kantsleri kantseleis ja Riigi­kohtus. Vaba aega veedab Kärt hea meelega reisides ja lugedes.

Kontakt:
kart.saar@blessner.ee
53 000 233


ALAR URM
vandeadvokaat, partner

Haridustee:
• Tartu Ülikooli õigusteaduskond, 1991
• Eesti Advokatuuri liige alates 2007

Töökogemus:

• 1993–2005 Rahandusministeerium, maksupoliitika osakonna juhataja, juriidilise osakonna juhataja
• 2005–2020 OÜ Advokaadibüroo LEXTAL, vandeadvokaat, partner
• 2014 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik (tähtajaline projekt)
• 2020–… OÜ Advokaadibüroo BLESSNER, vandeadvokaat, partner

Keeled: 
eesti, vene, inglise, soome

Alaril on õigus­nõustamises ja õigus­loomes mitmekümne­aastane kogemus. Aastate jooksul on Alar aidanud välja töötada mitmeid olulisi seadus­­eelnõusid jt õigus­­akte ning kujundanud oluliselt mh kindlustus­­õiguse vald­konda. Hinnatud spetsialistina on Alar esindanud kliente edukalt sadades kohtu­­vaidlustes ning nõustanud kliente oluliste projektide ja riigi­­hangete läbi­­viimisel. Alar on hinnatud lektorina pidanud loenguid kindlustus­­õigusest, konkurentsi­­õigusest, kaubandus­­õigusest ja riigihanke­­õigusest Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnika­­ülikoolis ja erinevate era­­­õiguslike koolitajate juures (Preisman, Eesti Juristide Liit, Addenda). Alarit on korduvalt valitud FIDIC jt vaidlus­­asjade arbiteriks. Vabal ajal meeldib Alarile paadiga mere peal käia.

Kontakt:
alar.urm@blessner.ee
5010 167